اصلاح ماده (12) آيين نامه اجرايي ماده (50) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1395/04/02 با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيأت وزيران در جلسه 2 /4 /1395 به پيشنهاد شماره 35118 /26718 مورخ 25 /3 /1395 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

ماده (12) آيين نامه اجرايي ماده (50) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 41845 /ت 52050 هـ مورخ 4 /4 /1394 به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 12 – به سازمان جهاد كشاورزي استان اجازه داده مي شود با تأييد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بخشي از اعتبارات استاني را در قالب كمك هاي فني و اعتباري از محل اعتبارات مصوب مربوط جهت توسعه كشت هاي تراكم گلخانه اي موضوع اين آيين نامه اختصاص دهد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *