آيين نامه اجرايي ماده ( ۵۳ ) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/03/06

ماده ۱– تعداد هيئت نمايندگان اتاق تهران شصت نفر مي باشد كه به ترتيب زير براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند:

الف– پانزده نفر به انتخاب و انتصاب وزير صنعت، معدن و تجارت به ترتيب شش نفر از بخش صنعت، شش نفر از بخش بازرگاني و سه نفر از بخش معدن.

ب– پنج نفر به انتخاب و انتصاب وزير جهاد كشاورزي.

ج– چهل نفر از بين اعضاي اتاق تهران با تركيب شانزده نفر از بخش بازرگاني، چهارده نفر از بخش صنعت، چهار نفر از بخش معدن و شش نفر از بخش كشاورزي.

ماده ۲– تعداد هيئت نمايندگان اتاق ساير شهرستان ها پانزده نفر به ترتيب پنج نفر از بخش بازرگاني، پنج نفر از بخش صنعت، دو نفر از بخش معدن و سه نفر از بخش كشاورزي اتاق مربوط كه براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند.

تبصره – در صورت عدم داوطلب پذيرفته شده در هر بخش در اتاق تهران و ديگر شهرستان ها، از داوطلبان موجود در ساير بخش ها انتخاب مي شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *