آيين‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/04/10

ماده 1– در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394- .
ب- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ج- سازمان: سازمان امور مالياتي كشور
د- املاك غير منقول مازاد: زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي.
هـ – عايدي املاك غير منقول مازاد: مابه التفاوت قيمت بازار املاك غير منقول مازاد در ابتدا و انتهاي سال مالي .

ماده 2– بانك ها و موسسات اعتباري موظفند فهرست املاك غير منقول را به تفكيك مازاد و غير مازاد با مشخصات ثبتي و نشاني كامل و ارزش دفتري و اطلاعات سهام تحت تملك خود را به تفكيك فعاليت هاي بانكي و غير بانكي كه به تأييد حسابرس و بازرس قانوني خود رسيده باشد ، حداكثر تا پايان سال 1394 و در سال هاي مالي بعد حداكثر يك ماه پس از انقضاي سال مالي به بانك مركزي اعلام كنند.

تبصره – بانك مركزي پس از دريافت اطلاعات از بانكها و مؤسسات اعتباري، مشخصات ثبتي و نشاني كامل املاك غير منقول مازاد و همچنين سهام تحت تملك بانكها و مؤسسه اعتباري در بنگاه هايي كه فعاليت غير بانكي انجام مي دهند، به استثناي موارد مقرر در تبصره (1) ماده (17) قانون، حداكثر تا دو ماه پس از پايان سال مالي بانك يا مؤسسه اعتباري به سازمان و اشخاص مزبور ارسال كند.

ماده 3– ارزيابي قيمت بازار املاك مازاد موضوع اين آيين نامه توسط كارشناس يا كارشناسان رسمي معرفي شده توسط سازمان انجام مي گيرد و هزينه كارشناسي به عهده بانك يا مؤسسه اعتباري مربوط است.

تبصره – قيمت بازار براي پايان دوره مالي هر يك از املاك مازاد در صورتي كه املاك مذكور در فهرست مازاد سال بعد نيز باشد، به عنوان ارزش بازار ، ابتداي دوره بعدي منظور خواهد شد.

ماده 4– بانك ها و مؤسسات اعتباري موظفند ماليات متعلق را با رعايت اين آيين نامه حداكثر تا چهار ماه پس از پايان سال مالي به حساب تعيين شده سازمان واريز كنند.

ماده 5– درصورت عدم رعايت مقررات مربوط در پرداخت ماليات متعلق توسط بانكها و مؤسسات اعتباري، سازمان با رعايت مقررات نسبت به مطالبه و وصول ماليات متعلق اقدام مي كند.

ماده 6– نحوه رسيدگي، مطالبه، حل اختلاف مالياتي و وصول ماليات عايدي املاك غيرمنقول مازاد بانك يا مؤسسه اعتباري بر اساس احكام مربوط در قانون ماليات هاي مستقيم و اين آيين نامه خواهد بود.

ماده 7– عايدي املاك غير منقول مازاد و سود سهام تحت تملك بانك ها و مؤسسات اعتباري در بنگاه هايي كه فعاليت غيربانكي انجام مي دهند، مستقل از درآمد عملكرد آنها بوده و عايدي و سود سهام مزبور قابل جمع با سود و زيان يا درآمد مشمول ماليات عملكرد سال مربوط نخواهد بود.

ماده 8– ماليات پرداختي به موجب اين آيين نامه به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.

ماده 9– بانك ها و مؤسسات اعتباري موظفند گزارش فروش املاك غير منقول مازاد و واگذاري سهام موضوع اين آيين نامه را به صورت سه ماهه به بانك مركزي اعلام كنند.

ماده 10– سازمان و بانك مركزي مكلف اند گزارش عملكرد اين آيين نامه را در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت ارايه به مجلس شوراي اسلامي ارسال كنند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *