درباره ما

"گروه حقوقی شهرداد" به موجب اظهارنامه ثبت علامت به شماره (139750140001103241 )مورخ 1397/12/18 تقاضای ثبت شده  و با توجه به آگهی منتشره در روزنامه رسمی مورخ 1398/3/5 این درخواست مورد پذیرش قرار گرفته و  ثبت نهایی آن انجام شده است.

گروه حقوقی شهرداد با بهره گیری از دانش و تجربه وکلای مجرب و با هدف تلاش همه جانبه برای تحقق عدالت و رساندن ندای آن به شهروندان تشکیل شده است و برگزیدن نام شهرداد (شهر+داد) در همین راستا می باشد.

  • همراهی در تصمیم بزرگ مهاجرت
  • وکلای حرفه ای
  • همکاری با موسسات معتبر در کشورها
  • تلاش برای تحقق عدالت
  • ضرورت آگاهی از ضوابط جدید مهاجرت
  • رعایت موازین قانونی

با اذعان به این امر که به دلیل دامنه بسیار وسیع علم حقوق، نمی توان در تمامی حوزه های آن پای نهاد، فعالیت خود را به حوزه های دعاوی حقوقی، داوری ، تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی محدود نموده ایم.

با توجه به خیل عظیم تقاضای مهاجرت ایرانیان و با توجه به اینکه «مهاجرت» خود تصمیمی بزرگ می باشد و می تواند مخاطراتی نیز به همراه داشته باشد، گروه حقوقی شهرداد با افزودن حوزه مهاجرت به مجموع فعالیت های خود، اقدام به شناسایی موسسات مهاجرتی معتبر و قانون مند در کشور های مقصد و همکاری با آن ها نموده است.

تحقق عدالت و ارایه خدمات قانون مند و منطبق با واقعیات، دشواری ها خاص خود را به همراه دارد و نیازمند حمایت و یاری شهروندان گرامی هستیم.