مدیریت زمان در دنیای مدرن اهمیت ویژه ای دارد.

به منظور تصمیم بهتر برای مهاجرت در کنار شما هستیم.

با کمترین هزینه، اختلافات احتمالی را به حداقل برسانید.

فعالیت اقتصادی با آگاهی از قوانین و مقررات مرتبط با آن، پیوند خورده است.

درباره ما

"گروه حقوقی شهرداد" به موجب اظهارنامه ثبت علامت به شماره 139750140001103241 مورخ 1397/12/18 تقاضای ثبت شده  و با توجه به آگهی منتشره در روزنامه رسمی مورخ 1398/3/5 این درخواست مورد پذیرش قرار گرفته و  ثبت نهایی آن انجام شده است.

گروه حقوقی شهرداد با بهره گیری از دانش و تجربه وکلای مجرب و با هدف تلاش همه جانبه برای تحقق عدالت و رساندن ندای آن به شهروندان تشکیل شده است و برگزیدن نام شهرداد (شهر+داد) در همین راستا می باشد.

  • همراهی در تصمیم بزرگ مهاجرت
  • وکلای حرفه ای
  • موسسات معتبر در کشورهای مقصد
  • تلاش برای تحقق عدالت
  • ضرورت آگاهی از ضوابط جدید مهاجرت
  • رعایت موازین قانونی

مهاجرت یک فرصت در زندگی شماست

این فرصت را از مسیر قانونی بیازمایید

گام به گام

مهاجرت در یک نگاه

1

مشاوره رایگان

به منظور تصمیم بهتر برای مهاجرت در کنار شما هستیم.

2

تحقیق و بررسی

بهترین گزینه برای مهاجرت، باتوجه به شرایط شما، پیشنهاد خواهد شد.

3

تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد عادلانه و قانونمند، امری ضروری است.

4

پیگیری پرونده شما

وکلا متخصص مستقر در کشور مقصد،پرونده شما را پیگیری خواهند کرد.